Lena-Britt Cato

Handdrejad stengodskeramik Som görs var & en för sig Med omsorg & tanke Till ögonfröjd & vardagsnytta